Predajňa Cyklocentrum Plus:

info@cyklocentrumplus.sk

Predajňa mobil: +421 915 912 903

Servis mobil: +421 917 760 990

nám. J. Herdu 1, 91701 Trnava, Slovakia

predajňu prevádzkuje spoločnosť:

LINUS, s.r.o., Zvončín 342, 919 01 Zvončín

IČO: 45866236, DIČ: 2023119670, IČ DPH: SK2023119670

IBAN: SK0611000000002925845055

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave,

oddiel Sro, vložka č. 26291/T