Predajňa Cyklocentrum Plus:

info@cyklocentrumplus.sk

Predajňa mobil: +421 915 912 903

Servis mobil: +421 917 760 990

nám. J. Herdu 1, 91701 Trnava, Slo
vakia

predajňu prevádzkuje spoločnosť:

LINUS, s.r.o., Zvončín 342, 919 01 Zvončín

IČO: 45866236, IČ DPH: 2023119670

IBAN: SK0611000000002925845055