DOPRAVA BICYKLOV V KATEGÓRII VÝPREDAJ NIE JE SÚČASŤOU CENY BICYKLOV. U VÝPREDAJOVÝCH POLOŽIEK NIE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ ŽIADNU ĎALŠIU ZĽAVU. Vyhradzujeme si právo na prípadnú chybu v popise. Skutočný farebný odtieň bicykla nemusí presne zodpovedať farebnému podaniu obrázka na obrazovke. BICYKLE NA SERVIS PRIJÍMAME LEN NA OBJEDNÁVKU A LEN ČISTÉ, V PRÍPADE POTREBY PROSÍM VOLAJTE NA 0915 912 903 (TOVAR) ALEBO 0917 760 990 (SERVIS), ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Formulár odstúpenia od zmluvy (14d.)

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy v lehote 14 dní

Spotrebiteľ:

Meno a priezvisko, titul:...........................................................................................................................

Adresa bydliska:........................................................................................................................................

Telefón: ......... .........................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................................                    

Spotrebiteľ týmto odstupuje od zmluvy uzavretej s predávajúcim:

Špecifikácia predávajúceho: LINUS, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 26291/T, IČO: 45866236, DIČ: 2023119670, IČ DPH: SK2023119670 podľa §4. Sídlo: Zvončín 342, 919 01 Zvončín, SR. Konateľ: Ing. Erik Hirner, Ing. Jana Hirnerová

 Kontaktná adresa

 Email: eshop@cyklocentrumplus.sk       

Tel. kontakt: +421915912903

 Kontaktná adresa: Predajňa CYKLOCENTRUM PLUS, Rybníková 1/A, 91701 Trnava, Slovenská republika

  

Číslo pokladničného dokladu / faktúry ........................................................................................................

Špecifikácia tovaru/služby: ..............................................................................................................................

 Dôvod vrátenia tovaru (nepovinné):

          Tovar je nefunkčný        Tovar mi nevyhovuje            Našiel/našla som lacnejší              

 

         iný dôvod: ......................................................................................................................................

  Kúpna cena vrátane nákladov na doručenie má byť vrátená:

      bezhotovostným prevodom na bankový účet: IBAN ..........................................................................

      poštovou poukážkou na adresu: ..........................................................................................................

 

  

....................................................................

Dátum a podpis spotrebiteľa

Informácia o postupe pri uplatnení práva odstúpenia od zmluvy:  Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Finančné prostriedky budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená  poštovou poukážkou alebo prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Finančné prostriedky budú uhradené / vrátené  až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Na stiahnutie tu: Formulár odstúpenia od zmluvy LINUS